Tiếng Hàn cơ bản(Topik Level1&2)

Tiếng Hàn cơ bản(Topik Level1&2)

Sự miêu tả Khóa học dành cho người mới bắt đầu và những người yêu thích tiếng Hàn Thời gian học : 18:30 -20:30 tối thứ 2/4/6 Thời gian học : 18:30 -21:30 tối thứ 3/5, 3 tiếng/ buổi Description This Korean Foundations course is for you if you have...

Read more