KUVArose-IENT

Phỏng vấn nhập học Trường Đại Học Sangmyung tại Hà Nội

1. Ngày 22/12: phỏng vấn

2. Ngày 22/12: thông báo kết quả luôn trong ngày

3. Ngày 24/12: hoàn thiện hồ sơ

4. Ngày 26/12: cấp invoice

5. Ngày 4/1: nạp học phí theo invoice

6. Ngày 7/1: cấp thư mời Nhận thư mời chỉ sau 17 ngày

☞Không tính nghỉ lễ giáng sinh và tết dương thì chỉ mất 2 tuần để nhận được Thư mời

KUVArose 베트남 하노이 KUVArose-IENT 상명대를 입학하기 위해 베트남 유학생들의 면접부터 표준입학허가서 받기까지

1. 12월 22일 – 인터뷰

2. 12월 22일 – 합격자발표

3. 12월 24일 – 서류 접수

4. 12월 26일 – 인보이스 발송

5. 01월 04일 – 인보이스금액 전송

6. 01월 07일 – 표준입학허가서 발송 총 17일만에 면접에서 표준입학허가서 까지 완료

☞ 크리스마스와 신년일자 빼면 2주 안에 표준입학허가서를 받았습니다