Address
Tầng 3, Số 8, khu CTQS,phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam

The office is open
Monday – Friday 9.00 am – 7.00 pm

Phone
024.6292.5262

E-mail
info@ientedu.com