Lớp học được trang bị thiết bị học tập tốt

Lớp học được trang bị thiết bị học tập tốt

Lớp học được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ cho việc học và đội ngũ giáo viên dày dặn kinh nghiệm

Students are learning Korean in a friendly and open atmosphere.