Chào mừng đến với IENT, tư vấn quốc tế về du học tại Hàn Quốc. Trụ sở ở Hàn Quốc và Văn phòng đại diện ở Việt Nam và Trung Quốc.

Welcome to IENT, your international university advice specialists for study abroad in Korea. Our head quarter is in South Korea and branch offices are in Vietnam and China.