Son Taejong

Son Taejong

Vietnam Center Director
Brief info

Vietnam Center Director

* Đã tốt nghiệp khoa phúc lợi xã hội & lịch sử văn học Hàn quốc trường Đại học Soongsil
* Được trao chứng chỉ ngôn ngữ Hàn quốc trường Đại học Koryo
* Được Viện phát triển năng lực nghề nghiệp Hàn Quốc trao chứng chỉ về đào tạo tiếng Hàn
* Quản lí trung tâm tiếng Hàn trường đại học Nguyễn Trãi Hà Nội
* Hiện tại là quản lí trung tâm du học Hàn Quốc IENT