KUVArose-IENT

KUVArose-IENT

Phỏng vấn nhập học Trường Đại Học Sangmyung tại Hà Nội 1. Ngày 22/12: phỏng vấn 2. Ngày 22/12: thông báo kết quả luôn trong ngày 3. Ngày 24/12: hoàn thiện hồ sơ 4. Ngày 26/12: cấp invoice 5. Ngày 4/1: nạp học phí theo invoice 6. Ngày 7/1: cấp thư...

Read more