Our first class in hanoi(bài học đầu tiên)

nhưng buổi học đầu tiên với người Hàn ạ. Giáo viên hàn biết tiếng Việt luôn ^^.Please contact us if you want to have a free Korean class in July 2018.

Address: Tầng 3, số 8 cổng trường ĐH Hà Nội
Phone: 024.6292.5262
E-mail: info@ientedu.com