Giám đốc trung tâm của chúng tôi có hơn 20 năm kinh nghiệm giảng dạy trong nghề

Over 20 Years of Experience

Giám đốc trung tâm của chúng tôi có hơn 20 năm kinh nghiệm giảng dạy trong nghề.

Our CEO Professor Park has more than 20 years of experience as a language instructor.